Zarządzanie i zmiana zarządcyZarządzanie i zmiana zarządcy wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - to znaczy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej czy też prawnej. Niestety, niezmiernie skromnie osób wie nieco odnośnie rodo we wspólnocie mieszkaniowej do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, określany mianem wówczas często również administratorem, może być tak jak zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a zaledwie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i odciążyć go w zakresie czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę ponad tym, co przebieg zdarzeń się z budynkiem. Jest to jednak sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty także czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora dodatkowo współpracy z zanim (stanowi swoiste ogniwo pośrednie pośród ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów