Świadectwo pracyKsiążka o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe albo pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, toż zagląda się iżby uświadomić sobie zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć zawartość przepisu, sprawdzić, lub nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.Zawartość książce to komplet artykułów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający wprowadzone w r. przepisy dotyczące świadectw pracy, regulaminów zakładowych, obowiązków niezbędnych do wykonania przed dopuszczeniem do pracy, upoważnień rodzicielskich, także inne akty prawne, w tym nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w sprawie prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią.Znalezienie informacji udostępnia tabelarycznych zestawień, zawierających m.in. listę pracowników chronionych przed zwolnieniem, czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych, urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym, wymiary urlopów rodzicielskich, urlop szkoleniowy, listę obowiązkowych zwolnień od pracy, strategia profilaktyczne pracowników, diety z tytułu podróży służbowych, ryczałty samochodowe itd.Tematyka zebranych aktów mieści : zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników dodatkowo zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów