szkolenia ceny transferowe Publikacja o cenachszkolenia ceny transferowe. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przezroczysty układ treści, podział na numerowane tezy, jakie z początku zawierają hasło określające obszar przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta dodatkowo szczegółowa układ wewnętrzna publikacji. Podmioty powiązane ceny transferowe dokumentacja podatkowa. Problematyka podmiotów powiązanych i cen transferowych wypada we współczesnym świecie do najważniejszych zadań podatkowych także na rzecz podatników, jak i dla organów podatkowych także budżetów poszczególnych państw. Choć szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie międzynarodowej, to problem konsekwencji podatkowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ujawnia się również w zakresie jednej jurysdykcji podatkowej. Od kilku lat temat ten pojawia się jako znaczny przestrzeń aktywności służb skarbowych przy formułowaniu zadań dla organów kontrolujących rozliczenia podatkowe. Zasadnicze obiekcje sprowadzają się do ceny transferowe co to znaczy rozstrzygnięcia: Czy w związku z dokonaniem określonej transakcji z podmiotem powiązanym powstają jakieś niebezpieczeństwa podatkowe i w jaki sposób je można minimalizować? Czy i kiedy na podatnikach spoczywają jakieś obowiązki złączone z przepisami dotyczącymi cen transferowych? W jakich sytuacjach podatnicy objęci są obowiązkiem sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi?


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów