Podatki

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 Zasady raportowania schematów

Schematy podatkowe MDR 2020 Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych należności budżetowych w

Prowadzenie ksiąg rachunkowych należności budżetowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jak i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną indywidualne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 w jakich przypadkach

VAT 2020 w jakich przypadkach możemy anulować fakturę? wyrażenie omowne wprowadzonych dodatkowo projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie sądów administracyjnych.

Zobacz więcej ...

foto

Kalkulacja fazowa Cykl dwóch artykułów prezentujących

Kalkulacja fazowa. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część zawiera powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa załoga zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Zobacz więcej ...

foto

Instrukcji w zakresie CFC Role i zadania

Instrukcji w zakresie CFC. Role i zadania dyrektorów pionów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Zobacz więcej ...

foto

szkolenia ceny transferowe Publikacja o cenach

szkolenia ceny transferowe. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przezroczysty układ treści, podział na numerowane tezy, jakie z początku zawierają hasło określające obszar przedmiotowy niniejszego.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów