Płace od AArtykuł o kadrach i płacach kładzie siła na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło informacji nie tylko na rzecz pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej kwant stanowią propozycje rozwiązań na ogół spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w placówkach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających istota kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni wiążących artykułów prawa także niekiedy obejmujące sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Z publikacji Kadry i płace w oddziałach samorządowych każdy czytelnik dowie się:.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?. Jakich zasad trzeba stosować się przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?. Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na okres próbny?. Kto wykonuje czynności z obszaru prawa pracy w stosunku do wójta?. Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?. W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynaście w wysokości proporcjonalnej?. Jakie są zasady zatrudniania pracowników samorządowych, czyli każdy musi przejść służbę przygotowawczą i zdać egzamin?. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów