Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w rokuPublikacja to pożyteczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty książce to:Przykładowe umowySzczegółowe peryfraza poszczególnych elementów umowyWarianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutkówOmówienie skutków finansowych danych rozwiązańNiniejszy poradnik odnosi się do rozwiązaniu praktycznych problemów na jakie natykają się osoby przygotowujące umowy zlecenia. Książka koncentruje się na peryfraza szczegółowych problemów takich jak:Jak ukuwać zobowiązania zleceniobiorcy?Jak konstruować wynagrodzenia?Jak wzmocnić bezpieczeństwo zleceniodawcy w związku z obowiązywaniem stawki minimalnej?Jak skutecznie wypowiadać umowę?Jak wprowadzać kary umowne?Jakich zapisów nie wolno używać w umowach zlecenia?Jak zapisywać rozwiązania skrupulatne takie jakim sposobem – zakaz konkurencji, urlop, przenoszenie sprzęt pracy?W prezentowanej lekturze znajdziesz odpowiedzi na szereg nadzwyczaj konkretnych pytań taki jak:Jak traktować przedsiębiorcę, który nie realizuje danej (ocenianej) umowy w toku swojej działalności gospodarczej?Jak traktować warunki związane z płacą minimalną?Dlaczego warto w umowie regulować warunki przekazania zlecenia osobie trzeciej?Jak formułować zapisy o mieszanym wynagrodzeniu (stałym i prowizyjnym)?Jak regulować czas realizacji usług?Jak formułować zapisy dotyczące wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zlecenia?Kiedy umowa może uleć natychmiastowemu rozwiązaniu?W umowach zlecenia zleceniodawcy po wielokroć stosują niewłaściwe zapisy, np. takie jakie są charakterystyczne na rzecz stosunku pracy co może powodować istotne problemy podczas kontroli PIP. Dużo błędów w umowach spojone jest ze zbyt dużą niejasnością poszczególnych rozwiązań, niepełnym doregulowaniem części zobowiązań.Niniejsza publikacja objaśnia przeważnie powtarzające się błędy w umowach, takie jak:Zbyt duża ogólnikowość zapisów dotyczących zobowiązań zleceniobiorcy powodująca zagrożenie sporów pomiędzy stronami, w jaki sposób również niekiedy podejrzenia ukrytego stosunku pracy;Nieodnoszenie się do kwestii powiązanych z zapewnieniem sprzętu, narzędzie niezbędnych do wykonania zlecenia;Brak zapisów wymaganych przez przepisy o stawce minimalnej, jak również brak dalszych doprecyzowań powiązanych z tymi przepisami;Nieprawidłowe wyznaczenie terminu płatności – bez uwzględnienia możliwości płatniczych jednakże dodatkowo bez uwzględnienia wymogów z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów