Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo iBhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole obowiązki dyrektora i kolejna ważna temat opisana w lekturze to zasady prowadzenia szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się okres udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji. To nowy obowiązek, który musi zorganizować wódz szkoły. Z artykułu dowiesz się jak wygląda Ramowy program instruktażu ogólnego, Ramowy program instruktarzu stanowiskowego, Program szkolenia nauczyciela, bhp w szkole obowiązki dyrektora Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Ramowy programu szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych również pracowników, o których wystąpienie w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia określonego w części V załącznika 1 do SzkolBHPR, Protokół z przebiegu egzaminu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, Wzór skierowania na metoda lekarskie, Terminarz badań lekarskich pracowników, Protokół kontroli obiektów szkoły pod kątem zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, Zawiadomienie o wypadku złożone poprzez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku złożone poprzez osobę trzecią, Powołanie w szkole zespołu powypadkowego, Powołanie pracownika zadań służby bhp na członka zespołu powypadkowego, Powołanie społecznego inspektora pracy/ przedstawiciela pracowników szkoły do konsultacji w obszarze bezpieczeństwo i higiena pracy na członka zespołu powypadkowego, Wniosek o wydanie opinii o urazie, Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy szkolenia bhp w szkole jak często pracy, Karta wypadku, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone poprzez członka rodziny. Zobacz jak wygląda Bhp w oświacie i placówkach oświatowych Ramowy program instruktażu ogólnego


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów